چهارشنبه 27 شهريور 1398

اين ترانسفورماتورهاي جديد بر اساس فناوري نيمه هاديها طراحي مي شوند .

◄ادامه مطلب...

دفتر امور مقررات ملّی ساختمان 74 نفر از نفرات برتر شرکت کننده در آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان را به تفکیک رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بالاترین نمرات را در کل کشور کسب نموده‌اند، به تعداد هر رشته 5 نفر به شرح زیر معرفی کرد.
◄ادامه مطلب...

1