چهارشنبه 27 شهريور 1398

چاپ خبر

طرح تصفیه خانه فاضلاب میانه
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی
مهندسین مشاور : مهندسین مشاور جویاب نو

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی
مهندسین مشاور : مهندسین مشاور جویاب نو
 
موقعیت طرح :
     شهر میانه در فاصله حدود 466 کیلومتری شمال غربی تهران - تبریز قرار گرفته است. این شهر در طول جغرافیائی 47 درجه و 43 دقیقه و عرض جغرافیائی 37 درجه و 25 دقیقه شمالی واقع و ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا 1100 متر می باشد.
 
محل تصفیه خانه فاضلاب :
تصفیه خانه فاضلاب میانه در مساحتی حدود 4 هکتار و در کنار رودخانه مشترک (آیدوغموش ، شهرچای و قرانقو) و در مجاورت ایستگاه راه آهن میانه قرار گرفته است. جهت جلوگیری از ایراد خسارت بر تاسیسات تصفیه خانه بعلت احتمال بالا آمدن سطح آب در رودخانه ، تصفیه خانه در سطحی بالاتر از سطح زمین طبیعی احداث شده و دیوار حائل سنگی مناسبی بدور آن ایجاد شده است.
 
مراحل اجرائی :
شهر میانه به تدریج در حال گسترش بوده ، بنابراین تصفیه خانه فاضلاب این شهر نیز در دو مرحله ساخته و گسترش خواهد یافت.
کلمات کلیدی : -