چهارشنبه 27 شهريور 1398

چاپ خبر

فلنج ها
فلنجها یكی از اتصال دهنده های لوله ها، شیر آلات و دستگاهها به یكدیگر می باشد.


کلمات کلیدی : -